مبلمان شهری

تابلو روان، برج نوری و انواع پروژکتورهای LED از جمله مواردی هستند که جزئی از خدمات شهری هستند و می توانید موارد استفاده آنها را در هر گوشه ای از شهر مشاهده نمایید.

مبلمان شهری

تابلو روان، برج نوری و انواع پروژکتورهای LED از جمله مواردی هستند که جزئی از خدمات شهری هستند و می توانید موارد استفاده آنها را در هر گوشه ای از شهر مشاهده نمایید.

امروزه خدمات شهری بسیار گسترده تر از قبل شده اند؛ به گونه ای که شما در هر جایی از شهر خود می توانید انواع مبلمان شهری و تلویزیون های شهری را ببینید. همچنین تابلو VMS و برج های نوری نیز از دیگر مواردی هستند که این روزها کاربرد بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده اند. در این وبلاگ به معرفی تمام خدمات شهری از این قبیل خواهیم پرداخت.

پیوندها
  • ۰
  • ۰

همانطور که در پست های قبل عنوان کردیم المان های شهری تاثیر بسیاری بر چهره شهر دارند و اگر حساب شده از آن ها استفاده شود می تواند جهت بسیار خوبی را به شهروندان و استفاده کنندگان از این مبلمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم گذارند و این باعث بالا رفتن فرهنگ و سطح دانش اجتماعی جامعه خواهد شد.در ادامه با وبلاگ مبلمان شهری باشید.

اپوکسی


از طرفی توجه به شخصیت فردی هر محیط و پرهیز از یکنواختی و مشابهت در محیط های شهری. هویت محیط در ارتباط با فعالیت ها و زندگی در فضاها وعرصه های عمومی تعریف می شود. هویت را خصوصیتی از محیط تعریف می کند که در شرایط مختلف تغییر نمی کند ویا خصوصیتی که موجبات قابلیت تمیز وتشخیص عنصری را از عناصر دیگر فراهم می آورد. از نظر دیگر هویت محیط این است: هویت محیط حاصل ارتباط طبیعی ومنطقی فرد با محیط است واین ارتباط واحساس تعلق خاطر بوجود نخواهد آمد مگر آنکه فرد قادر به شناخت عمیق محیط و درک تمایز آن از محیطهای دیگر باشد.

مبلمان شهری

اتعریف های بسیاری از  بزرگان وجود دارد که هریک به نوعی  هویت را می توان ا تعریف کرده اند ؛ حس ها و تعلق خاطرهایی که فرد از محیط اطراف خود دارد و کیفیت ها و توقعات متفاوتی را در ذهن بوجود می آورد که دست آوردی همچون خاطرات را دارد و نقش مؤثری را در طراحی مبلمان شهری ایفا می کند.

مبلمان شهری
در واقع این هویت است که از طراحی مبلمان و المان شهری رمز گشایی می کند و آنها را برای درک و خوانایی بهتر قابل پذیرش می کند. از طرفی این مطلب همین خاطرات جمعی و فردی ناشی از هویتی، که در طراحی مناسب المان ها و مبلمان شهری ایجاد می شود به نسل های آینده منتقل شده و در واقع کمک شایانی به حفظ هویت شهروندان، که خود نقش بسزایی در حفظ هویت شهری ما نیز دارد، می کند.

مبلمان شهری

همخوانی طراحی مبلمان شهری با هویت شهروندان و محیط های شهری از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که همین همخوانی هاست که ارتباط بین طرح و محیط را برقرار می سازد و همین باعث سیما و منظر شهری مطلوبی از دید ناظر می شود در طراحی مبلمان شهری باید به عاملی مهم چون خوانایی و سازگاری با محیط نیز توجه زیادی کرد چرا که خوانایی در طراحی مبلمان و المان های شهری احساس امنیت شهروندان را بالا می برد و حالت ابهام را از آنها دور می سازد و به شناخت بهتر محیط و تصویر ذهنی از آن کمک بسزایی می کند و توجه به این عوامل ، منظر شهری را نیز، تحت تأثیر خود قرار می دهد
 

  • ۹۵/۱۲/۱۷
  • امین شهری